Từ tháng 12 năm 2018, 5 đối tượng được miễn hoàn toàn viện phí

Nhằm đảm bảo tính công bằng trong chính sách BHYT, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật BHYT có hiệu lực từ ngày 1/12.

Ngày 06/12/2018, 02:26:52   Tác giả : Nụ An    Lượt xem: 20791

Thông tin, bắt đầu 1/1/2019 BHYT sẽ chi trả 100% tiền thuốc chữa trị cho những bệnh nhân ung thư còn chưa kịp làm nhiều người hết vui mừng thì mới đây bộ Y tế lại tiếp tục thi hành chính sách miễn giảm hoàn toàn viện phí đối với 5 trường hợp đặc biệt sau.

5 đối tượng được miễn hoàn toàn viện

5 đối tượng được miễn hoàn toàn viện

5 đối tượng được miễn giảm 100% viện phí từ tháng 12/ 2018

Theo tin tức y tế cập nhật thì Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT có hiệu lực với khá nhiều điểm mới nhằm bảo đảm tính công bằng trong chính sách BHYT, mục đích góp phần tăng nhanh tỷ lệ tiến tới BHYT toàn dân.

Theo Nghị định này, từ 1/12, 5 nhóm đối tượng sẽ được BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh:

  • Đối tượng 1: Người  có công với cách mạng, cựu chiến binh,  người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; thân nhân của người có công với cách mạng; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
  • Đối tượng2: Hỗ trợ 100% chi phí KCB và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật đối với người hoạt động cách mạng trước năm 1945, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao - động từ 81% trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi.
  • Đối tượng 3: Hỗ trợ 100% chi phí KCB tại tuyến xã.
  • Đối tượng 4: Hỗ trợ 100% chi phí KCB đối với các trường hợp chi phí cho 1 lần KCB thấp hơn 15% lương cơ sở.
  • Đối tượng 5: Hỗ trợ 100% chi phí KCB khi người bệnh tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi KCB không đúng tuyến…

Dựa vào nghị định trên người bệnh nên tham khảo để được hưởng đúng quyền lợi của bản thân, cũng như với thay đổi tích cực trong chính sách mới BHYT  người dân nên tham gia đóng bảo hiểm để được những hỗ trợ và nhằm giảm nhẹ gánh nặng kinh tế trong trường hợp cần nhập viện để điều trị bệnh hay có vấn đề không tốt về sức khỏe.

Nguồn: ytevietnam.net.vn