80 triệu chủ thẻ BHYT sẽ hưởng những chính sách mới bắt đầu từ hôm nay

Theo quy định, bắt đầu từ hôm nay (1/1/2018), hơn 80 triệu chủ thẻ BHYT sẽ được hưởng chính sách mới về khám chữa bệnh, đối tượng tham gia, mức đóng và hỗ trợ…

Ngày 01/12/2018, 01:16:39   Tác giả : Nụ An    Lượt xem: 817

Được biết những chính sách mới này nhằm đảm bảo đúng quyền lợi của người đóng BHYT theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Từ ngày 1/12/2018 những chính sách này sẽ bắt đầu được thực hiện

Từ ngày 1/12/2018 những chính sách này sẽ bắt đầu được thực hiện

Những đối tượng tham gia BHYT

Theo cập nhật từ tin tức Y tế Việt nam thì Trong Nghị định 146/2018/NĐ-CP bổ sung đối tượng tham gia BHYT, gồm:

Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng: Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg; Thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975; Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được Nhà nước phong tặng thuộc HGĐ có mức thu nhập bình quân hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở.

Nhóm tham gia BHYT theo diện hộ gia đình, gồm: Chức sắc, chức việc, nhà tu hành; Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội, không phải đối tượng thuộc các nhóm 1,2,3,4 trong Luật BHYT quy định.

Bổ sung nhóm do Người sử dụng lao động đóng, gồm: Thân nhân công nhân, viên chức quốc phòng, công an và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu đang phục vụ trong quân đội, công an và cơ yếu.

Bên cạnh đó, nhóm được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT là người thuộc hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Đặc biệt, người từ đủ 80 tuổi trở lên hưởng trợ cấp hàng tháng sẽ được chuyển từ nhóm do BHXH đóng sang nhóm do ngân sách Nhà nước đóng theo quy định của Luật BHXH.

Về mức đóng và phương thức đóng BHYT

Đối với hộ gia đình, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chỉ được giảm trừ mức đóng BHYT khi các thành viên trong hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Đối tượng đã được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng sẽ không áp dụng giảm trừ mức đóng.

Trường hợp đối tượng thuộc nhóm 6 đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo thứ tự sau: Do người lao động và người sử dụng lao động đóng; do cơ quan BHXH đóng, do ngân sách Nhà nước đóng, do người sử dụng lao động đóng.

Đối với đối tượng nhóm 4 và nhóm 5 tham gia BHYT vào các ngày trong tháng: số tiền đóng BHYT được xác định kể từ ngày người tham gia BHYT đóng tiền.

Những chính sách mới nhằm mang đến cho người đóng BHYT nhiều quyền lợi hơn

Những chính sách mới nhằm mang đến cho người đóng BHYT nhiều quyền lợi hơn

Điều chỉnh mức hưởng BHYT

Đối với người tham gia kháng chiến nhưng không thuộc 2 nhóm người có công với cách mạng và cựu chiến binh (Theo quy định của Pháp lệnh người có công với cách mạng): Điều chỉnh từ 100% xuống 80% theo đúng quy định của Luật BHYT.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên: mức hưởng 100%, có áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật thành 100%, không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán.

Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng: tăng từ 80% lên 100% để đảm bảo công bằng với các đối tượng bảo trợ xã hội trên 80 tuổi khác.

Với những thay đổi mới này bắt đầu từ hôm nay người có BHYT sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn ở bình thường.

Nguồn: Tổng hợp