BHXH Việt Nam sẽ đấu thầu tập trung quốc gia thuốc BHYT từ năm 2018

Trong cuộc họp về Quỹ Bảo hiểm Y tế (BHYT),  Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ kết luận BHXH Việt Nam sẽ đấu thầu tập trung quốc gia thuốc BHYT từ ngày 1/01/2018.

Ngày 30/08/2017, 03:15:21   Tác giả : Trang Minh    Lượt xem: 23760

Theo tin tức y tế mới nhất thì đó là Thông báo 400/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ của Phó Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tin y tế cũng đưa tin việc đấu thầu tập trung này sẽ giúp cơ quan quản lý tốt chất lượng, giá thuốc trên thị trường. Đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi mua thuốc.

Từ 1/1/2018, đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc BHYT

Từ 1/1/2018, đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc BHYT

Từ 1/1/2018, đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc BHYT

Quan điểm, mục tiêu, chính sách về BHYT và các dịch vụ xã hội cơ bản là vấn đề lớn, quan trọng, trực tiếp liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, hệ thống cơ sở pháp lý và công tác tổ chức thực hiện BHYT còn nhiều bất cập. Quỹ BHYT có nguy cơ mất cân đối. Tình trạng gian lận trục lợi Quỹ không ít. Nguyên tắc mức “đóng – hưởng” và chia sẻ rủi ro chưa được tuân thủ chặt chẽ. Hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực y tế thiếu hoàn chỉnh. Sự phối hợp giữa Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa chặt chẽ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Y tế tiếp thu, giải trình các kiến nghị của các Bộ, cơ quan liên quan, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định sửa đổi, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật BHYT. Bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật BHYT và các luật có liên quan, phù hợp với thực tiễn, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của Quỹ BHYT. Đối với các nội dung không tiếp thu, phải có giải trình cụ thể, thuyết phục.

Bên cạnh đó, phải có báo cáo đánh giá toàn diện về kết quả thực thi Luật BHYT, tình hình quản lý và sử dụng Quỹ BHYT, kiến nghị cụ thể các giải pháp xử lý, báo cáo Chính phủ.

Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện chính sách BHYT.

Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường phối hợp trong xây dựng và thực hiện chính sách BHYT; chủ động trao đổi tháo gỡ các vướng mắc, có quy chế bảo đảm việc phối hợp giữa 2 cơ quan được thường xuyên, kịp thời, hiệu quả.

Kiểm toán Nhà nước đưa nội dung kiểm toán việc thực hiện chính sách BHYT vào kế hoạch năm 2018.

Đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc BHYT từ 1/1/2018

Đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc BHYT từ 1/1/2018

Phấn đấu đạt mục tiêu giảm 10 – 15% giá thuốc

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Bộ Y tế tăng cường quản lý giá thuốc, năm 2017 phải đạt mục tiêu giảm 10-15% giá thuốc, đặc biệt là giá thuốc đã hết bản quyền; kiểm soát chặt chẽ việc đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc BHYT theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 7/7/2016 của Chính phủ từ ngày 1/1/2018. Bộ Y tế phối hợp và có hướng dẫn cụ thể việc đấu thầu mua thuốc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo đảm tính cạnh tranh theo quy định.

Thông tin này cũng nhận được sự quan tâm của dư luận, trong đó có những người tham gia BHYT như sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur.

Nguồn theo Báo Infonet