Đấu thầu thuốc tập trung giúp giá thuốc ung thư giảm, tiết kiệm gần 500 tỷ

Sau 1 năm áp dụng gói đấu thầu thuốc tập trung đầum tiên, giá thuốc trị ung thư giảm từ 17-33%. Đồng thời ngân sách mà Bộ y tế thống kê tiết kiệm được 477 tỷ đồng.

Ngày 13/12/2017, 08:51:23   Tác giả : Trang Minh    Lượt xem: 1927

Theo đó, việc thực hiện việc đấu thầu giá thuốc tập trung quốc gia thành công ở Việt Nam thì sẽ có thể tăng chất lượng thuốc, tiết kiệm chi phí cho người bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các cơ sở khám, chữa bệnh.

Đấu thầu thuốc tập trung giúp giá thuốc ung thư giảm, tiết kiệm gần 500 tỷ

Đấu thầu thuốc tập trung giúp giá thuốc ung thư giảm, tiết kiệm gần 500 tỷ

5 gói thầu được đấu thầu thành công trong năm 2017

Trên trang Y tế Việt Nam đã thông tin của bà Nguyễn Thị Ngọc Bảo, Phó giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia khẳng định: Năm 2017 đã có 5 gói thầu được đấu thầu thành công. Gói đầu tiên được đấu thầu gồm có 5 hoạt chất với 22 mặt hàng thuốc (5 thuốc biệt dược, 17 thuốc generic - là thuốc tương đương với biệt dược gốc), cung cấp trong hai năm 2018 – 2019. Đây đều là thuốc có tỷ trọng sử dụng lớn về giá trị, số lượng trên thị trường hiện nay.

Bà cũng khẳng định lần đầu tiên đấu thầu đã giúp tiết kiệm 477 tỷ đồng ngân sách. Đồng thời giá thuốc ung thư cũng giảm nhiều so với trước đây.

Từ 1/1/2018, Trung tâm đấu thầu quốc giá áp dụng giá mới

Cụ thể, tổng giá kế hoạch 2.746 tỷ đồng, giá trúng thầu là 2.269 tỷ đồng, giảm khoảng 17% so với trước đây. Riêng thuốc biệt dược tiết kiệm được 114,3 tỷ đồng, giảm 7% so với giá kế hoạch gói thầu. Thuốc generic tiết kiệm hơn 362 tỷ, giảm 33% so với giá kế hoạch từ trước.

Từ 1/1/2018, Trung tâm đấu thầu quốc giá áp dụng giá mới

Từ 1/1/2018, Trung tâm đấu thầu quốc giá áp dụng giá mới

Do vậy từ ngày 1/1/2018 thì trung tâm đấu thầu tập trung địa phương, hay các cơ sở y tế tổ chức đấu thầu áp dụng lựa chọn giá thầu, nhà thầu các mặt hàng thuốc đã được Trung tâm Đấu thầu tập trung quốc gia lựa chọn. Tin y tế cũng đã khẳng định được thông tin này tới bạn đọc.

Trang Minh