Thí sinh cần làm gì sau khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2017

Chỉ còn 2 ngày nữa là kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 sẽ được công bố, sau khi có kết quả thi các thí sinh cần lưu ý những điều sau để đảm bảo quyền lợi cho mình.

Ngày 05/07/2017, 01:07:33   Tác giả :     Lượt xem: 1420

Theo những tin tức y dược mà chúng tôi cập nhập được, theo quy định của Bộ GD&ĐT, tất cả các thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi. Thí sinh nếu có nhu cầu làm đơn phúc khảo thì nộp đơn tại nơi đăng ký dự thi.

Thí sinh cần làm gì sau khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2017

Thí sinh cần làm gì sau khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2017

Thí sinh có thể phúc khảo bài thi trong vòng 10 ngày sau khi công bố điểm

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017,  10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi là thời gia thí sinh có thể nộp đơn xin phúc khảo và chuyển dữ liệu TS xin phúc khảo bài thi đến hội đồng thi, các trường trung học phổ thông nơi thí sinh đăng ký dự thi chính là nơi nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh.

trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn phúc khảo của thí sinh, hội đồng thi phải tiến hành phúc khảo và  công bố kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Đối với môn thi tự luận, kết quả chấm phúc khảo bài thi sẽ do ban thư ký hội đồng thi xử lý, quy trình xử lý cụ thể như sau: Nếu kết quả chấm của 2 cán bộ chấm thi phúc khảo giống nhau thì kết quả đó chính là kết quả thi trả lại thí sinh. Nếu kết quả chấm có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho trưởng ban phúc khảo tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm thi

Nếu kết quả chấm của 2 trong 3 cán bộ chấm thi phúc khảo gióng nhau thì lấy điểm đó là điểm thi phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả 3 cán bộ chấm phúc khảo llệch nhau thì lấy trung bình cộng của cả ba lần chấm thi  làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận lên bài chấm thi phúc khảo.

Thí sinh có thể phúc khảo bài thi trong vòng 10 ngày sau khi công bố điểm

Thí sinh có thể phúc khảo bài thi trong vòng 10 ngày sau khi công bố điểm

Nếu bài thi sau khi phúc khảo lệch với điểm của đợt chấm đầu tiên (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì  thí sinh sẽ được điều chỉnh điểm. Nếu trong trường hợp điểm của hai lần chấm thi chênh nhau 0,5 điểm trở lên thì phải tiến hành đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Đối với môn thi trắc nghiệm, điểm chấm lại của tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

Làm hồ sơ trúng tuyển nguyện vọng 1

Sau khi kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia được công bố, các thí sinh có thể xét vào trường đại học, cao đẳng theo quy định và yêu cầu của từng trường. Theo dự kiến, năm nay rất nhiều trường đại học, cao đẳng sẽ lấy 70% chỉ tiêu nguyện vọng 1.

Những điều thí sinh cần lưu ý sau khi làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1:

- Thời gian đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 của các thí sinh là 20 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 không được xét tuyển những nguyện vọng tiếp theo. Vì vậy, khi đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1, các thí sinh cần cân nhắc thật rõ ràng để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Thí sinh cần lưu ý khi làm hồ sơ trúng tuyển nguyện vọng 1

Thí sinh cần lưu ý khi làm hồ sơ trúng tuyển nguyện vọng 1

- Trong khoảng thời gian đăng ký xét tuyển, thí sinh được phép thay đổi nguyện vọng và có thể rút hồ sơ để đăng ký xét tuyển sang một trường khác.

- Theo yeeu cầu của Bộ, các trường phải công bố công khai danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển theo trật tự từ trên xuống thấp.

Điểm thi làm tròn đến 2 chữ số thập phân

điểm của bài thi môn tổ hợp là điểm trung bình cộng của bài thi môn thành phấn và điểm này được quy về thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy. Điểm của các bài thi môn độc lập và điểm bài thi môn tổ hợp sẽ được quy về thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Với thí sinh chọn cả 2 bài thi tổ hợp, máy tính sẽ tự chọn bài thi tổ hợp nào có điểm cao nhất và không có môn nào bị điểm liệt để xét tốt nghiệp.

Những quy định mới về làm tròn mà các thí sinh cũng nên nhớ đó là đối với những thí sinh đạt 4,99 điểm thì không được cộng tròn thành 5 mà sẽ giữ nguyên. Trong trường hợp đạt từ 4,991 đến 4,994 sẽ được làm tròn thành 4,99 điểm. Chỉ từ 4,995 đến 4,999 mới được cộng tròn thành 5 điểm.

Điểm thi của bài thi THPT làm tròn đến 2 chữ số thập phân

Điểm thi của bài thi THPT làm tròn đến 2 chữ số thập phân

Xét tốt nghiệp trung học phổ thông ra sao?

Theo quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2017, điểm xét tốt nghiệp gồm điểm các bài thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp, điểm ưu tiên, điểm khuyến khích nếu có và điểm trung bình cả năm lớp 12 với trọng số 50 - 50.

Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10. Điểm liệt của mỗi bài thi được tính một cách độc lập theo thang điểm 10 là 1, điểm liệt của mỗi môn thành phần (theo thang 10 điểm) của các bài thi môn tổ hợp cũng là 1.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức hủy bài thi trở lên, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 trở lên sẽ được đủ điều kiện tốt nghiệp. 

Mong rằng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp các bạn thí sinh đã hiểu thêm về những điều thí sinh cần làm gì sau khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 để đảm bảo được quyền lợi cho mình và hạn chế những điều đáng tiếc có thể xảy ra.

Ngọc Mai – Ytevietnam.net