Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển dụng và nhu cầu nhân sự phục vụ công tác khám chữa bệnh thực tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017.

Ngày 29/12/2017, 08:51:26   Tác giả : Trang Minh    Lượt xem: 1693

Theo đó, sau khi đăng tải thông tin trên mục việc làm Y Dược trên trang Y tế Việt Nam, có rất nhiều ứng viên quan tâm và có nhu cầu ứng tuyển. Để biết thêm chi tiết mời bạn cập nhật thêm thông tin dưới đây:

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2017 của bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Căn cứ và quy định tuyển dụng và nhu cầu nhân sự, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu tuyển dụng viên chức với các vị trí sau:

Tổng chỉ tiểu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu, trong đó có các vị trí cụ thể:

  • Bác sĩ đa khoa, hệ chính quy (tốt nghiệp hạng trung bình khá trở lên): 50 chỉ tiêu.
  • Dược sĩ đại học, hệ chính quy: 06 chỉ tiêu.
  • Kế toán đại học, hệ chính quy: 14 chỉ tiêu.

Hình thức tuyển dụng viên chức của bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh hóa: Xét tuyển.

Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm những gì?

BNV ngày 25/12/2012 cùa Bộ Nội vụ, cụ thể như sau:

a)       Đơn đăng ký dự tuyền theo mẫu.

b)      Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận cùa cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c)       Bản sao các văn bằng. chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thầm quyền chứng thực. Trường hợp có vân bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

d)      Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số I4/20I3/TT- BYT ngày 06/05/2013 cùa Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm những gì?

Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm những gì?

d)      Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan, tố chức có thẩm quyền chứng thực.

e)       Bản sao giấy khai sinh.

g)       02 ảnh cỡ 4 X 6, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, thời gian chụp không quá 06 tháng, ghi rõ họ tên và ngày sinh phía sau ảnh.

h)      03 phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người nhận.

i)       Người dự tuyển không dược bổ sung các giấy tờ có liên quan sau khi kết thúc thời diểm nộp hồ sơ dự tuyển.

Thông tin đã được đăng tải cụ thể trên trang Y tế Việt Nam tới các bạn độc giả quan tâm và có nhu cầu ứng tuyển vào các vị trí trên.

Địa chỉ và thời gian nộp hồ sơ dự tuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2017

  • Người đăng ký dự tuyển mua hồ sơ theo mẫu thống nhất và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, phí dự tuyển trực tiếp tại Phòng Tổ chúc cán bộ, tầng 5 tòa nhà A5. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ số 181 Hải Thượng Lãn ông, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; từ ngày 18/12/2017 đến trước 17 giờ ngày 12/01/2018.
  • Phí dự tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT- BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.
  • Điện thoại liên hệ: Phòng Tồ chức cán bộ; số diện thoại 02373951093
  • Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 12/01/2017, thí sinh dự tuyển liên hệ mua hồ sơ tại phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Số 181 Hải Thượng Lãn Ông- Phường Đông Vệ – TP Thanh Hóa.

Tham khảo thông tin chi tiết về thông báo tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trên trang tin của bệnh viện. 

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin tuyển dụng ở các bệnh viện khác đang có nhu cầu như Bệnh viện Bệnh viện Quân Y 175 tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 3 năm 2017

Trang Minh