Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng 184 chỉ tiêu viên chức năm 2017

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-SNV của Sở Nội vụ thành phố Đà Nằng và kế hoạch xét tuyển viên chức, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thông báo tuyển dụng 184 viên chức năm 2017.

Ngày 16/09/2017, 07:56:19   Tác giả : Trang Minh    Lượt xem: 28992

Theo thông tin tuyển dụng trên mục việc làm Y Dược thì Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng  đang có nhu cầu tuyển dụng 184 chỉ tiêu viên chức ở nhiều vị trí.

Bệnh việnUng bướu Đà Nẵng tuyển dụng 184 chỉ tiêu viên chức năm 2017

Bệnh việnUng bướu Đà Nẵng tuyển dụng 184 chỉ tiêu viên chức năm 2017

1. Thông tin tuyển dụng viên chức chung của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Bao gồm184 Viên chức (Kèm theo Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí xét tuyển viên chức năm 2017)

Nhu cầu tuyển dụng: 184 chỉ tiêu, các vị trí sau:

 • Bác sĩ
 •  Điều dưỡng
 •  Hộ sinh
 •  Kỹ thuật viên
 •  Kỹ thuật y
 •  Dược sĩ
 •  Kế toán
 •  Văn thư lưu trữ
 •  Kỹ sư công nghệ thông tin, tin học, điện tử viễn thông, điện kỹ thuật
 •  Chuyên viên hệ thống thông tin kinh tế
 •  Chuyên viên Luật
 •  Chuyên viên chính sách chế độ tiền lương, hợp đồng, quản trị
 •  Kỹ sư vật lý, vật lý hạt nhân, công nghệ hạt nhân

2. Hình thức tuyển dụng:

Theo thông tin trên trang Y tế Việt Nam thì Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng theo hình thức Xét tuyển.

Đối tượng đăng ký xét tuyển vào bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Căn cứ vào quy định tuyển dụng, người muốn đăng ký xét tuyển vào viên chức tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nng phải có tiêu chuẩn vê phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cu của vị trí chức danh dự tuyến, đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và điều kiện của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Điều kiện, thủ tục, lệ phí tham gia xét tuyển

 • Điều kin:

a- Điều kiện chung

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có đơn đăng ký dự tuyển;
 • Có lí lịch rõ ràng;
 • Có văn bằng, chứng chỉ dào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
 • Đủ sức khỏe đế thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
 • Những người sau đây không được đăng ký dự tuyền viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; dang bị áp dụng biện pháp xử lv hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b- Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyền phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyền dụng theo quy định hiện hành cùa Nhà nước và yêu cầu cụ thể của đơn vị sự nghiệp tại Bảng xác định nhu cầu tuyển dụng kèm theo Kê hoạch này (kèm theo Bng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí tuyến dụng viên chức).

Điều kiện để ứng tuyển vào Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2017

Điều kiện để ứng tuyển vào Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2017

- Thủ tục, hồ sơ

a- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mầu số 1 ban hành theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

b- Bản sơ yếu lí lịch tự thuật có xác nhận cùa cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyền, được cơ quan có thấm quyền chứng thực. Trường hợp có văn băng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chức dịch thuật sang tiếng Việt;

d- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ diều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT- BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tồ chức có thẩm quyền chứng thực;

e- Giấy cam kết sử dụng văn bằng, chứng chỉ hợp lệ, hợp pháp theo đúng quv định của pháp luật;

g- Giấy tờ chứng minh về thâm niên, kinh nghiệm công tác: Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

h- 02 (hai) bì thư có ghi tên người nhận, địa chỉ và dán tem;

i- 02 (hai) ảnh cỡ 4 X 6 cùng loại chụp từ 06 tháng trở lại tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh.

Hồ sơ dựng trong bì cỡ 22x32cm, ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có).

- Lệ phí xét tuyển: 400.000 đồng/hồ sơ.

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

 • Thời gian nhận hồ sơ: Các ứng viên chuẩn bị hồ sơ và nộp về bệnh viện từ ngày 6/9/2017 đến 17h ngày 3/10/2017.
 • Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Tổ 78, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu,TP Đà Nẵng.

4. Thông báo danh sách phỏng vấn:

Ngày 17/10/2017 Bệnh viện sẽ thông báo danh sách các ứng đáp ứng đủ yêu cầu đến phỏng vấn tuyển dụng.

5. Thời gian phỏng vấn dự kiến:

Dự kiến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng sẽ phỏng vấn các ứng viên đủ điều kiện từ ngày 07/11/2017 đến ngày 9/11/2017

*** Chi tiết thông báo tại đây.

Muốn biết thêm chi tiết, đề nghị liên hệ tại Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng.

 • Địa chỉ: Tổ 78 Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
 • Số điện thoại: 02363.3717.131.

Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin tuyển dụng chi tiết ở các bệnh viện khác như: bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai, Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn, bệnh viện Quận 2 TP.HCM…năm 2017.

Nguồn Ytevietnam.net.vn