Bệnh viện Tim mạch An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Căn cứ vào Quyết định số 2513IQĐ-UBND của UBND An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên, Bệnh viện Tim mạch An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 ở nhiều vị trí.

Ngày 21/09/2017, 01:17:33   Tác giả : Trang Minh    Lượt xem: 11219

Theo cập nhật của trang tin tức y tế mới nhất thì năm 2017, Bệnh viện Tim mạch tuyển dụng nhiều chỉ tiêu với yêu cầu chất lượng cụ thể. Thông tin tuyển dụng chi tiết ngay dưới đây.

Bệnh viện Tim mạch An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Bệnh viện Tim mạch An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Bệnh viện Tim mạch thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Đối với các trường hợp đăng ký xét tuyển.

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Cô đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng

khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị

xác định.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức.

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Đối với các trường hợp đăng ký xét tuyển đặc cách

Thông tin cụ thể được đăng tải cụ thể trên mục việc làm Y Dược để các ứng viên có nhu cầu tìm kiếm việc làm tham khảo.

Ngoài việc đảm bảo đủ điều kiện theo khoản 1 Mục I nêu trên, các trường hợp thuộc một trong hai điều kiện nêu dưới đây, thì được tham gia dự tuyển theo phương thức xét tuyển đặc cách:

a) Người có kinh nghiệm công tác, hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyến; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyến (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xứ lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giả là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. ụ

b) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời phải đáp ứng bổ sung các yêu cầu cụ thể của Bệnh viện Tim mạch tại Bảng số lượng viên chức cần tuyển năm 2017.

Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bằng A (đối với trình độ trung

cấp, cao đẳng), bằng B (đối với trình độ đại học).

Trình độ tin học: Có chứng chỉ A tin học

Số lượng viên chức cần tuyển dụng trong năm 2017

Số lượng viên chức cần tuyển dụng trong năm 2017

Số lượng viên chức cần tuyển dụng trong năm 2017

 

 

 • Tuyển dụng 12 Bác sĩ chuyên khoa Nội, 01 Bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh.

 • Tuyển dụng đặc cách 79 chỉ tiêu, cụ thể:
 • 19 Bác sĩ chuyên khoa Nội
 • 01 Bác sĩ chuyên khoa Xét nghiệm
 • 02 Bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoản hình ảnh
 • 01 Dược sĩ đại học
 • 05 Dược sĩ trung học
 • 41 Điều dưỡng cao đẳng, trung học
 • 01 Cử nhân xét nghiệm
 • 01 Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu

2. Đối với các trường hợp đăng kỷ xét tuyển đặc cách: thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số lS/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ.

Lệ phí xét tuyến

Thực hiện theo thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quân lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thì nâng ngạch, thăng hạn công chức, viên'; chức (mức thu 400.000 đồng/hồ sơ).

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Thu nhận hồ sơ và thấm định: từ ngày 18/9/2017 đến hết ngày 13/10/2017 (trong giờ hành chính).

 • Địa điểm: Phòng Tổ chức … Hành chánh, Bệnh viện Tim mạch An Giang,
 • Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 02963.954832.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin tuyển dụng như ở Bệnh viện Medlatec tuyển dụng Điều Dưỡng các chuyên khoa năm 2017, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng 184 chỉ tiêu viên chức năm 2017, Bệnh viện Quận 2 TP.HCM thông báo tuyển dụng tháng 9 năm 2017…

Nguồn theo Ytevietnam.net.net