Quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Hiện nay nhiều người dân chưa biết về dòng chữ “Thời điểm đủ 5 năm …” trên thẻ BHYT và quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục.

Ngày 12/01/2019, 08:58:18   Tác giả : Văn Quyết    Lượt xem: 4723

(Y Tế Việt Nam) - Theo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014, từ ngày 1/1/2015, các trường hợp có thẻ Bảo hiểm y tế đã tham gia Bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm liên tục kể từ ngày tham gia và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.

Quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục
Quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Khi được cấp giấy chứng nhận này, người tham gia Bảo hiểm y tế không phải thanh toán phần cùng chi trả 5% hoặc 20% chi phí khám chữa bệnh (chỉ áp dụng đối với trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến).

 

Điều kiện hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Như vậy, người bệnh muốn được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên thì người bệnh cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên;
 • Có số tiền cùng chi trả chi phí chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở;
 • Đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến.

 

Đối tượng được BHYT chi trả 100% bao gồm những đối tượng nào?

 • Trẻ em dưới 6 tuổi
 • Đối với người có công với cách mạng
 • Đối tượng đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân
 • Đối tượng khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã
 • Trong trường hợp tổng chi phí 1 lần khám chữa bệnh thấp hơn 15%mức lương cơ sở
 • Đối tượng tham gia BHYT liên tục 5 năm trở lên tính từ thời điểm đi KCB đúng tuyến và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB BHYT lũy kế  trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Người bệnh có trách nhiệm lưu giữ chứng từ thu phần chi phí cùng chi trả làm căn cứ để cơ quan BXHH cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm”.

Người dân nên tham gia BHYT để được hưởng quyền lợi
Người dân nên tham gia BHYT để được hưởng quyền lợi

 

BHYT sẽ chi trả 95% cho các đối tượng sau:

 • Đối với người đang hưởng lương hưu, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
 • Người thuộc hộ gia đình nghèo
 • Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn
 • Thân nhân của liệt sỹ (bố, mẹ, vợ, con đẻ)

Đối với các đối tượng tham gia BHYT khác không thuộc đối tượng hưởng trên (bao gồm cả NLĐ tham gia BHYT bắt buộc và tự nguyện) phải đồng chi trả 20%.

 

Giải thích về dòng chữ “Thời điểm đủ 5 năm …” trên thẻ BHYT

Về mặt nguyên tắc, các đối tượng tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục trở lên thì trên thẻ BHYT sẽ có dòng chữ “Thời điểm đủ 05 năm liên tục: từ ngày…”.  Tuy nhiên, đối với một số trường hợp đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên nhưng do quá trình tham gia BHYT của đối tượng ở nhiều tỉnh, nhiều đơn vị, nhiều nhóm đối tượng khác nhau... nhưng hệ thống dữ liệu đóng BHYT chưa được quản lý tập trung toàn quốc và chưa có mã định danh cá nhân nên việc xác định thời gian đóng BHYT của người tham gia BHYT còn gặp khó khăn.

Thanh toán 100% viện phi cho đối tượng tham gia BHYT trên 5 năm ?
Thanh toán 100% viện phi cho đối tượng tham gia BHYT trên 5 năm ?

 

Người bệnh cần làm thủ tục gì để được hưởng quyền lợi?

Với những người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên nhưng trên thẻ BHYT chưa có dòng chữ “Thời điểm đủ 05 năm liên tục: từ ngày…" thì  đến cơ quan BHXH để làm thủ tục đổi thẻ BHYT.

Thủ tục hưởng Bảo hiểm bao gồm:

 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
 • Thẻ BHYT đang còn thời hạn sử dụng.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ có trách nhiệm rà soát, xác định thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục và in thẻ BHYT mới (nếu có).

Nguồn: Tin Tức Y Tế Việt Nam - bhxhvietnam